разновиден

прил. - разнообразен, разнороден, различен, многообразен, несходен, нееднакъв, разносъставен, многолик, разнолик, разностранен, многостранен, смесен, всякакъв, всевъзможен, инакъв, друг
прил. - подбран, сортиран
прил. - пъстър, шарен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • боршч — (рус. борщ) омилено руско народно јадење: густа чорба од просо и разновиден зеленчук, со месо или без мес …   Macedonian dictionary

  • диверзен — (лат. diversus) различен, разновиден …   Macedonian dictionary

  • диференцијален — (лат. differentialis) различен, разновиден, нееднаков во разни услови …   Macedonian dictionary

  • колаж — (фр. colle лепило) слик. слика од залепени парчиња разновиден материјал (исечоци од весници, печатен текст и илустрации, фотографии, ткаенини итн.) …   Macedonian dictionary

  • крос — (крос контри) (анг. cross country) спорт, трчање во природа по разновиден терен (нагорнина, надолнина, низ шума итн.) должината на патеката се одредува според возраста на натпреварувачите …   Macedonian dictionary

  • паелја — (шп. paella) кул. шпанско јадење од ориз, месо, риби, школки и разновиден зеленчук …   Macedonian dictionary

  • поикилотермен — (грч. poikilos шарен, разновиден, thermos топол, жежок) што има променлива телесна температура, приспособлив кон топлината на околината …   Macedonian dictionary

  • сортиман — (фр. assortiment) 1. разновиден избор на стока од иста категорија 2. резерва, збирка в. асортиман …   Macedonian dictionary

  • хетеро — (грч. heteros) префикс во сложенки со значење: друг, разновиден, различен …   Macedonian dictionary

  • хетероген — (грч. heterogenes од друго стебло, од друг род) различен, разновиден, нееднаков, составен од разнородни елементи, неизедначен, туѓ, што нема во своите делови исти својства спрот, хомоген хетерогена мрежа (анг. heterogeneous network) комп. локална …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.